ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> กฐินคืออะไร
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระพุทธโฆษาจารย์
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading -
Content ID­ 03000036
ISBN
Year publisher 2014-04-04
Number of pages 29
Description เรื่องของสังฆทานพิเศษประเภทหนึ่งซึ่งมีการถวายแก่พระภิกษุในช่วงท้ายฤดูฝน นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21