ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ทางการศึกษา
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000069
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 4
รายละเอียด การประเมินได้แบ่งเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ทางการศึกษาไว้ 4 เกณฑ์ ประกอบด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.60.144