ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> การสร้างป่าเชิงนิเวศผู้แต่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักพิมพ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000536
เลข ISBN 9786163166388
ปีที่นำเข้า 2022-06-08
จำนวนหน้า 78
รายละเอียด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ 227 ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) แล้วเสร็จมีจำนวน 316,560 ราย พื้นที่4.27ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ดูแลป่า และอยู่ร่วมกับป่าแบบพึ่งพากัน เพิ่มความสมบูรณ์ เพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ และให้บริการทางนิเวศอย่างยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30