ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พจนาฎ สุวรรณมณี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001010
เลข ISBN 9748329569
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 429
รายละเอียด  เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนในวิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ระดับ ปวส. ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไปที่ยังไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เนื้อหาภายในเริ่มจากความหมายของตัวเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์เพื่อทำให้เกิดเป็นระบบตรวจวัดและควบคุมในแบบแอนะล็อก การพิจารณาคุณลักษณะของตัวเซ็นเซอร์ วงจรปรับสภาพสัญญาณที่ใช้งานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ และการออกแบบวงจรที่จะนำเซ็นเซอร์ไปใช้งานเบื้องต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30