ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> สนามไฟฟ้าและแม่เหล็กอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001011
เลข ISBN 9748329484
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 363
รายละเอียด  เป็นหนังสือที่มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาด้านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแบบเปรียบเทียบควบคู่กันไป การนำเสนอกฎและทฤษฎีของสนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้งระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานในวิชาแคลคูลัสและฟิสิกส์...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30