ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ระบบควบคุมเชิงเส้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ. ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ผศ. ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001012
เลข ISBN 9748329542
ปีที่นำเข้า 2017-04-10
จำนวนหน้า 285
รายละเอียด ผู้เขียนต้องการให้มีตำราพื้นฐานระบบควบคุมเบื้องต้นเป็นภาษาไทย สำหรับให้นักศึกษาอ่าน ประกอบตำราต่างประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประการที่สอง ก็เพื่อให้มีหนังสือระบบ ควบคุมเชิงเส้นในระบบหน่วยเอสไอซึ่งยังมีการแต่งหรือเรียบเรียงออกมาไม่มากนัก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30