ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การควบคุมซีเควนซ์ และ PLCอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001014
เลข ISBN 9748329917
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 245
รายละเอียด  อธิบายถึงการควบคุมซีเควนซ์พื้นฐาน PLC และการประยุกต์ใช้งาน และมีตัวอย่างการใช้งานวงจรซีเควนซ์ต่าง ๆ เช่น การควบคุมสายพานลำเลียง การควบคุมลิฟต์ การสตาร์ตหม้อไอน้ำ การควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้นเหมาะสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีที่ศึกษาด้านช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ช่างเทคนิค และวิศวกรในโรงงาน ใช้เป็นคู่มือในการประกอบการฝึกอบรมช่างในโรงงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30