ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> โปรแกรมคอมพิวเตอร์การควบคุมของคงคลังอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001308
เลข ISBN 9748328619
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 109
รายละเอียด เนื้อหาในหนังสือจะอธิบายทฤษฎีโดยสรุปของปัญหาในการควบคุมของคงคลังแต่ละรูปแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอตัวอย่างและแสดงวิธีการใช้โปรแกรมอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหางานควบคุมของคงคลังได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30