ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการเชิงกลยุทธ์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002387
เลข ISBN 9789743024993
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 218
รายละเอียด ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนการควบคุม ระดับของการวางแผน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30