ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (2201-2211)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดำรงศักดิ ชัยสนิท| สุนี เลิศแสวงกิจ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002589
เลข ISBN 9786162114441
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 243
รายละเอียด การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสำคัญส่วนที เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่ เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่าย ลักษณะตลาดสินค้าและตลาดบริการ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า การจัดลำดับความสำคัญของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการจัดจำหน่าย สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดจำหน่ายและการแข่งขัน การขนส่งเพื่อการจัดจำหน่าย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.226.72.118