ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2201-2408)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมบัติ สวัสดิ์ผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002611
เลข ISBN 9786162113987
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 238
รายละเอียด วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสำคัญส่วนที เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่ เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.33.139