ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (2201-2412) (Visual Basic)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อิทธิเดช พันธุ์ไผ่
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002617
เลข ISBN 9786162114465
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 241
รายละเอียด การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 12 บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสำคัญส่วนที เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่ เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162