ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (2201-2414)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง มาลัย ม่วงเทศ| สรพงษ์ พันธ์ศิริ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002619
เลข ISBN 9786162114212
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 210
รายละเอียด วิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 12 บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการกระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.117.130