ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น (2201-2416)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท| อิทธิเดช พันธุ์ไผ่
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002621
เลข ISBN 9786162114168
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 265
รายละเอียด วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162