ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ (2201-2419)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมบัติ สวัสดิ์ผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002624
เลข ISBN 9786162113994
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 199
รายละเอียด วิชาการใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162