ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (3204-2003)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อาคม เนียมอุทัย|เตชา อัศวสิทธิถาวร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002793
เลข ISBN 9786162113673
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 246
รายละเอียด วิชาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ได้กับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208