ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3204-2009) / การวิเคราะห์ระบบ (05-051-209| 05-510-431)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท|เตชา อัศวสิทธิถาวร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002800
เลข ISBN 9786162113680
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 264
รายละเอียด วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ใช้ได้กับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 15 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญ ส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะ ประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208