ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3204-2013)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ประยงค์ อู่ประสิทธิวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002805
เลข ISBN 9786162113789
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 336
รายละเอียด วิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้ได้กับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิกาผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 11 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญ ส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะ ประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208