ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ (3204-2406) (3D MAX)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จารุวรรณ นรสาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002831
เลข ISBN 9786162113604
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 275
รายละเอียด วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ ใช้ได้กับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.65.220