ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> การจัดองค์ประกอบ สำหรับการถ่ายภาพอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ IDC Premier
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02003900
เลข ISBN 9786162004131
ปีที่นำเข้า 2014-08-19
จำนวนหน้า 172
รายละเอียด หนังสือ "การจัดองค์ประกอบ สำหรับการถ่ายภาพ" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ืทางด้านการจัดวางองค์ประกอบตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุด เส้น และการมองวัตถุให้เป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพทำได้ง่ายขึ้น และยังมีข้อคิดเตือนใจในการจัดองค์ประกอบผ่านประสบการณ์ที่นักถ่ายภาพมักมองข้าม สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ถึงระดับก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76