ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> สัตววิทยาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บพิธ จารุพันธุ์,รศ.นันทพร จารุพันธุ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004127
เลข ISBN 9786165560061
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 478
รายละเอียด สัตววิทยา เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นของสัตว์ ทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ProtoZoa-Chordata) เนื้อหาเริ่มต้นจาก ลักษณะทั่วไปของสัตว์แต่ละกลุ่ม รูปพรรณสัณฐานภายนอก ลักษณะภายในอันได้แก่ ระบบอวัยวะ ลักษณะทางสรีรวิทยาในการดำรงชีวิต การจำแนกประเภท ความเกี่ยวข้องของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการของสัตว์ ซึ่ง เห็นได้จากลักษณะของสัตว์ที่มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับจากกลุ่ม สัตว์ชั้นต่ำไม่มีกระดูกสันหลังขึ้นมายังสัตว์ชั้นสูงที่มีกระดูกสันหลัง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.129.175