ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือจำแนกตัวอ่อนแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ำในประเทศไทยอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญเสฐียร บุญสูง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005279
เลข ISBN 9786165561396
ปีที่นำเข้า 2015-07-23
จำนวนหน้า 186
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอลักษณะทั่วไป รูปวิธาน และลัษณะสำคัญแต่ละวงศ์พร้อมภาพประกอบของตัวออ่อนแมลงน้ำ 3 กลุ่ม คือ แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม จึงนิยมนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกันในการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพ เนื้่อหาเหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของแมลงน้ำ และการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพ เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลการจำแนกระดับวงศ์ของแมลงน้ำในประเทศไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.129.175