ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> คำปัญญา ตถาคตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ญาณวีโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ยิปซี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005534
เลข ISBN 9786163014108
ปีที่นำเข้า 2015-10-12
จำนวนหน้า 193
รายละเอียด คำบางคำของตถาคต อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นตลอดกาล ถ้าคุณน้อมนำเอามาปฏิบัติ อย่างมุ่งมั่นแท้จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.216.26