ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> การสืบค้นข้อมูลทางทันตกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ภาวิดา บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005552
เลข ISBN 9786167745961
ปีที่นำเข้า 2015-11-16
จำนวนหน้า 51
รายละเอียด คุณเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ แห่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสียสละเวลารวบรวมแหล่งข้อมูลทางทันตกรรมที่เคยเขียนในคอลัมน์ Library Corner ในวารสารทันตกัลปพฤกษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจัดทำเป็นรูปเล่ม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.111.47