ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> วิศวกรรมจราจรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิรัช หิรัญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง วิศวกรรมจราจร
รหัสหนังสือ­ 02005651
เลข ISBN 9786165561716
ปีที่นำเข้า 2016-02-18
จำนวนหน้า 209
รายละเอียด วิศวกรรมจราจรเป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายคนและสินค้าบนเส้นทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิชาการทางด้านวิศวกรรมจราจรจึงเป็นศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื้อหาของตำราเล่มนี้ให้รายละเอียดของคุณลักษณะของถนน ยานพาหนะ ผู้ขับขี่และคนเดินเท้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจราจร การรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความจุและระดับการให้บริการของทางหลวง รวมถึงการออกแบบควบคุมทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นประโยชน์กับนิสิตและวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร งานทางหลวง และงานวางแผนการขนส่ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21