ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การบริหารโรงเรียนยุคปฎิรูปการศึกษาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006107
เลข ISBN 9789744143211
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 228
รายละเอียด สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวการกระจายอำนาจ การจัดทำหลุกสูตรสถานศึกษา การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การวิจัยในโรงเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30