ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูงอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เกษม จันทร์แก้ว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006295
เลข ISBN 9786165560603
ปีที่นำเข้า 2017-03-14
จำนวนหน้า 300
รายละเอียด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางทัศนียภาพ นับเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นส่วนมากเป็นผลพวงจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ คุณภาพ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของพืชและสัตว์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรจำนวน มาก เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจถึงการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่ง แวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้การวางนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศมีความยั่งยืนต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.235.248