ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> คณิตเศรษฐศาสตร์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรดี จงอัศญากุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006419
เลข ISBN 9786165562003
ปีที่นำเข้า 2017-06-20
จำนวนหน้า 263
รายละเอียด คณิตเศรษฐศาสตร์ เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจใช้ประกอบการเรียน และการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเป็นเครื่องมืออธิบายแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยการประยุกต์ใช้พีชคณิต เมทริกซ์ อนุพันธ์ และหลักคณิตศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการวิเคราะห์ดุลยภาพ การหาค่าตัวแปรที่เหมาะสม การเพิ่มและลดค่าของเงินตามระยะเวลา รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเงินเบื้องต้นต่างๆ โดยมีตัวอย่างการคำนวณและแบบฝึกหัดท้ายบทประกอบ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.219.103