ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อรอนงค์ นัยวิกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006420
เลข ISBN 9789749934272
ปีที่นำเข้า 2017-06-23
จำนวนหน้า 376
รายละเอียด ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง : อธิบายถึงความสำคัญของข้าว ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของโครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมีของข้าว ส่วนที่สอง : เกี่ยวข้องกับการแปรรูปข้าว เริ่มตั้งแต่หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวแบบต่าง ๆ ส่วนที่สาม : เน้นการใช้ประโยชน์จากข้าว ทั้งในรูปเมล็ดข้าว และผลพลอยได้จากข้าวเพื่อทำผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร"
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76