ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ศิลปะวาทการ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญเลิศ วิวรรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006721
เลข ISBN 9786165562058
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 281
รายละเอียด ศิลปะวาทการ มีเนื้อหาทั้งหมด ๑๑ บท ได้แก่ ศิลปะเบื้องต้นทางภาษาและอากัปกิริยาท่าทาง ศิลปะการใช้คำในการพูด ศิลปะการวิเคราะห์ผู้ฟังและคุณธรรมจรรยาบรรณของผู้พูด ศิลปะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ศิลปะการพูดแบบพิธีกร ศิลปะการโต้วาที ศิลปะการพูดแบบการสัมมนา ศิลปะการพูดสุนทรพจน์ ศิลปะการพูดอภิปราย ศิลปะการสัมภาษณ์ และศิลปะการพูดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและทางสถานีโทรทัศน์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30