ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> โภชนศาสตร์ครอบครัวอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อบเชย วงศ์ทอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006832
เลข ISBN 9786165560498
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 140
รายละเอียด โภชนศาสตร์ครอบครัวได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการสารอาหาร ซึ่งชนิดและปริมาณความต้องการจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมการกิน ปัญหาทางโภชนาการ หลักการจัดอาหารให้แต่ละวัย โดยใช้หลักการด้านโภชนาการ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.31.206