ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> สรีรวิทยาของพืช
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ลิลลี่ กาวีต๊ะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006841
เลข ISBN 9786165561112
ปีที่นำเข้า 2017-11-09
จำนวนหน้า 276
รายละเอียด สรีรวิทยาของพืช เป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพืช โดยเฉพาะพืชมีดอก ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ ความสัมพันธ์ของน้ำและพืช ธาตุอาหารพืช เมแทบอลิซึม และการเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยเน้นในหลักการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับเป็นตำราในการเรียนด้านสรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น และการค้นคว้าวิจัยด้านพืช
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208