ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 1990-2012อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วีรพงษ์ รามางกูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007016
เลข ISBN 9789740212157
ปีที่นำเข้า 2018-01-17
จำนวนหน้า 134
รายละเอียด รวมบทวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และตัวตนของ 28 นักวิชาการที่ได้รับรางวัลโนเบลตั้งแต่ปี 1999 - 2012 นอกจากจะเชิดชูเกียรติแล้วยังให้ตระหนักถึงคุณูปการขององค์ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค เช่น ระบบเศรษฐกิจ หลักสถิติ ระบบการค้า อัตราการขยายทางเศรษฐกิจ หลักจิตวิทยา มิติเวลา พฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213