ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> เสนาธิปไตย รัฐประหารกับการเมืองไทยอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007365
เลข ISBN 9789740213567
ปีที่นำเข้า 2018-02-25
จำนวนหน้า 304
รายละเอียด แม้การพัฒนาประชาธิปไตยต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่าง แต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนากองทัพและความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองพลเรือนกับทหาร โดยหยิบยกเอาทฤษฎีทางรัฐศาสตร์มาอธิบายประกอบ และเสนอทางออก “ความเป็นทหารอาชีพ” และการปฏิรูปกองทัพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67