ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> วัด-วัง ในพระราชสงค์ พระจอมเกล้าฯ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007553
เลข ISBN 9789740215882
ปีที่นำเข้า 2018-04-25
จำนวนหน้า 418
รายละเอียด วิเคราะห์งานศิลปกรรมในรัชกาลที่ 4 รอบด้าน ตรวจสอบกับเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายถึงพระราชประสงค์ที่แท้จริงของการสถาปนาวัตถุสถานในบวรพุทธศาสนาในรัชกาลของพระองค์ นับเป็นผลงานวิจัยที่ละเอียดรอบคอบ ทำให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของงานช่างในสมัยรัชกาลที่ 4 แนวพระราชศรัทธา ปณิธานในการสร้างงานศิลปกรรม รวมทั้งพระราชประสงค์ครั้งสำคัญของการสถาปนาวัดที่ยังไม่เคยมีการอธิบายทั้งรูปแบบศิลปกรรมและการวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบมาก่อน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.188.113