ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> โภชนศาสตร์เบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007595
เลข ISBN 9786165560467
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 325
รายละเอียด โภชนศาสตร์เบื้องต้น เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการ โดยเริ่มตั้งแต่ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ภาวะและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อเข้าไปในร่างกายมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การย่อย การดูดซึม จนกระทั่งการขับถ่าย บทบาทและหน้าที่ของน้ำและสารอาหารต่าง ๆ ต่อร่างกาย การดูดซึม ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน ผลที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสารอาหารแต่ละชนิดไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย การใช้พลังงานของร่างกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมการบริโภคอาหาร ในบทสุดท้ายจะกล่าวถึงการสูญเสียคุณค่าของอาหารในขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงมือผู้บริโภค
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43