ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบทางอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จิรพัฒน์ โชติกไกร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007605
เลข ISBN 9786165560313
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 372
รายละเอียด เนื้อหาเกี่ยวกับทางลาดยางและทางคอนกรีต มีหัวข้อหลักๆ บทนำ หน่วยแรงที่เกิดในทางลาดยาง หน่วยแรงที่เกิดในทางคอนกรีต ยานพาหนะและการจราจรที่ใช้พิจารณาในการออกแบบ ดินคันทาง การจำแนกดิน การทดสอบดิน พื้นทางและรองพื้นทาง การปรับปรุงคุณภาพดิน การออกแบบทางลาดยางของสนามบิน การออกแบบถนนลาดยาง การออกแบบทางคอนกรีตของสนามบิน การออกแบบถนนคอนกรีต การชำรุดของทาง การเสริมซ่อมผิวทางเก่า เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76