ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การเขียนสารคดี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชลอ รอดลอย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007643
เลข ISBN 9789749934531
ปีที่นำเข้า 2018-07-02
จำนวนหน้า 118
รายละเอียด การเขียนสารคดี เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารคดี ประวัติและวิวัฒนาการของสารคดีไทย จุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ หลักทั่วไปในการเขียนสารคดี สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนสารคดี รูปแบบของสารคดี สารคดีประเภทต่าง ๆ ที่นิยมเขียนในปัจจุบัน ได้แก่สารคดีชีวประวัติ สารคดีความเรียง สารคดีบทความบางประเภท และสารคดีการท่องเที่ยว เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206