ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007649
เลข ISBN 9789749934326
ปีที่นำเข้า 2018-07-02
จำนวนหน้า 177
รายละเอียด แนวคิดและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์และบริการ การจูงใจ การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95