ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เรียนรู้ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.เจริญ เสาวภาณี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007972
เลข ISBN 9786162130670
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 206
รายละเอียด หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ ขั้น กระบวนการ วิธีการเขียนแบบก่อสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลนพื้น รูปตัด รูปด้าน แปลนโครงสร้าง แบบขยายรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานสุขาภิบาล แปลนไฟฟ้า ผังบริเวณ-ผังที่ตั้ง และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยสองชั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในงานเขียนแบบก่อสร้างที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102