ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.เดชา ภัทรมูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008031
เลข ISBN 9789743894770
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 240
รายละเอียด หนังสือประกอบการเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยมีเนื้อหาที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76