ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008708
เลข ISBN 9786163020703
ปีที่นำเข้า 2020-10-14
จำนวนหน้า 208
รายละเอียด การทำหน้าที่ของนักบัญชีต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นกรอบแนวทางในการทำหน้าที่ซึ่งผลงานที่จัดทำบัญชีจนออกมาเป็นรายงานทางการเงินนั้นยังไม่สามารถนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกแขนงหนึ่งที่มีบทบาทต่างจากนักบัญชี การทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนในฐานะคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีให้อยู่ในมาตรฐานสากลและเป็นการพิสูจน์ผลงาน โดยถือว่าทั้งสองต่างทำหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริบทที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้การเตรียมงานบัญชีเพื่อการสอบบัญชีของนักบัญชีจึงมีความสำคัญในการที่จะพิสูจน์คุณภาพของนักบัญชี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.117.166