ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ Introduction to Logicอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ชนิดหนังสือ­ หนังสือต่างประเทศ
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 04000036
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 96
รายละเอียด ปีที่พิมพ์= 2009
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177