ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> English Grammar ทำอย่างไรจึงจะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 2.75


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ศิริพร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา, ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
รหัสหนังสือ­ 02001157
เลข ISBN 9746881248
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 200
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ การเทียบสระ พยัญชนะ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และการสะกดคำ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และการทำความเข้าใจในหลักภาษา "ไวยากรณ์" อันประกอบด้วย การใช้การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน การสร้างประโยค ข้อบังคับ และข้อยกเว้นต่างๆ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Thavorn Pruekudom วันที่ 2018-09-23 13:50:40
 
ทำไมกดยืมแล้วไม่ขึ้นอะไรให้อ่านเลย หรือต้องมีอะไรเพิ่มเติม ไม่เข้าใจว่าเป็นที่โปรแกรมหรือเรา
 
3.238.173.209