ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผช.ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001311
เลข ISBN 9748328384
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 192
รายละเอียด หนังสือคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยเล่มนี้ ถือเป็นคู่มือสำคัญในการประยุกต์ใช้ระบบ GMP อย่างแท้จริง โดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตำรา ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆ และจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ที่ได้มีโอกาสสอนและให้คำปรึกษาแก่โรงงานผลิตอาหารประเภทต่างๆ อาทิ อาหารกระป๋อง อาหารแช่เยือกแข็ง ฯลฯ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41