ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> รวมกฎหมายท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 1.67


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อ.สมชาย บำรุงทรัพย์ อ.ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001330
เลข ISBN 9743895965
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 801
รายละเอียด หนังสือรวมกฎหมายท้องถิ่น เล่มนี้ได้รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้แทรกกฏกระทรวงที่สำคัญไว้ให้ด้วย............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก อนุธิดา เล็กท่าไม้ วันที่ 2021-05-26 01:39:31
 
 
54.158.251.104