ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001392
เลข ISBN 9789743890383
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 252
รายละเอียด คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เล่มนี้ รวบรวมขึ้นเพื่อให้ความรู้ขั้นกลางทางคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่กำลังเตียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการทบทวนควมรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ และเพิ่มเติมความรู้ใหม่เข้าไปพร้อมตัวอย่างการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งจุลภาค และมหภาค
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177