ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์ 4อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นางอรุณี เมฆาธร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001564
เลข ISBN 9789743661506
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 208
รายละเอียด เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ได้จัดลำดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หน่วยการเรียน ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าและแหล่งพลังงานไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบต่างๆของร่างกายและพันธุกรรม จุลชีววิทยาทางอาหาร สารเคมีในชีวิตประจำวัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.140.218