ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร. จันทนา ปัญญาวราภรณ์
สำนักพิมพ์ Jantana
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008830
เลข ISBN 9786165825825
ปีที่นำเข้า 2021-07-05
จำนวนหน้า 264
รายละเอียด หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Mathematics) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่สร้างพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เนื้อหาประกอบด้วย เฟสเซอร์ไดอะแกรม จำนวนเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลการแปลงลาปลาซ สมการผลต่างสืบเนื่อง ผลการแปลงแซด อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัล ผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย รวมถึงโจทย์ประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนยินดีรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.171.156