ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> แมลงบางชนิดในเขตสงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทากผู้แต่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักพิมพ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000544
เลข ISBN 9786163164612
ปีที่นำเข้า 2022-06-14
จำนวนหน้า 117
รายละเอียด แมลง เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราว 80% ของสิ่งมีชีวิต บนโลกนี้โดยมีจำนวนชนิดที่พบแล้วประมาณ 2 ล้านชนิด และคาดว่าจะมีมากถึง 30 ล้านชนิด ทำ ให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ รูปร่าง สีสัน จึงเหมาะที่จะใช้แมลงเป็นสื่อในการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177